30.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ieskats arhitektūras tendencēs 19./20.gadsimtā Vispārīgs 19./20. gs. arhitektūras tendenču skaidrojums.
2. Jaunie būvmateriāli: Dzelzs Dzelzs - jaunā būvmateriāla pielietojuma veidi.
3. Jaunie būvmateriāli: Stikls Stikla - jaunā būvmateriāla pielietojums.
4. Jaunie būvmateriāli: Dzelzsbetons Dzelzsbetona - jaunā būvmateriāla pielietojums.
5. Historisms: Vēsturisko stilu izvēle Historisms: Vēsturisko stilu izvēle, jēdzienu lietojums.
6. Historisms: Neoromānika Neoromānika - historisma novirziens, tā pazīmes.
7. Historisms: Neogotika Neogotika - historisma novirziens, tā pazīmes.
8. Historisms: Neorenesanse Neorenesanse - historisma novirziens, tā pazīmes.
9. Historisms: Neobaroks Neobaroks - historisma novirziens, tā pazīmes.
10. Historisms - neoklasicisms Neoklasicisms - historisma novirziens, tā pazīmes.
11. Eklektisms Eklektisms - vēsturisko stilu sajaukums.
12. Jūgendstils Eiropā Jūgendstils Eiropā - vispārīgs raksturojums.
13. Jūgendstils - A.Gaudi Jūgendstils - Antonio Gaudi projekti Barselonā.
14. Jūgendstils Rīgā Jūgendstils Rīgā, tā novirzieni.
15. Modernisma - funkcionālā arhitektūra Modernisma - funkcionālās arhitektūras aizsākumi, arhitekti.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Historisma virzienu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki, kura vēsturiskā stila atdarinājums ir attēlā.
2. Arhitektūras virziena/ stila noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki attēlā redzamā arhitektūras parauga virzienu/ stilu.
3. Arhitektūras jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pēc apraksta nosaki tam atbilstošo arhitektūras jēdzienu.
4. Stila un tā atdarinājuma iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki kopējo pazīmi vēsturiskā stila un tā atdarinājuma ēkām.
5. Historisma virzienu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nosaki, kuram no vēsturiskajiem virzieniem atbilst pazīmes.
6. Arhitektūras stilu pēctecība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Sakārto pareizā secībā arhitektūras stilus/ virzienus.
7. Eklektisma ēkas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki, kurā attēlā redzama ēka eklektisma stilā.
8. Stilu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izvēlies arhitektūras virzienu atbilstoši aprakstam.
9. Historisms: Attēlā redzamās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlies historisma ēkai atbilstošās pazīmes.
10. Jūgendstils: Attēlā redzamās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlies jūgendstilam atbilstošās pazīmes.
11. Funkcionālisma/ racionālisma sākotne 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Funkcionālisms - atbildi uz jautājumiem par tekstu.
12. Funkcionālisms: Attēlā redzamās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izvēlies no pazīmēm atbilstošās funkcionālismam.
13. Arhitekti un virzieni - savietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pēc arhitektūras raksturojuma nosaki atbilstošo arhitektu.
14. Rīgas arhitektūras raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Modernās Rīgas sākums - atbildi uz jautājumiem par tekstu.
15. Rīga: attēlu piederība virzieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki, kurā attēlā ir prasītais arhitektūras virziens/ stils.
16. Rīgas jūgendstila raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Atbildi uz jautājumiem par Rīgas jūgendstilu.
17. Rīgas jūgendstils: Attēlā redzamais novirziens 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki attēlā Rīgas jūgendstila novirzienu.
18. Latvijas ēku uzbūvēšanas secība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Sarindo Latvijas ēkas to uzbūvēšanas secībā.
19. Rīga - arhitektūras pazīmes attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki, kurā attēlā ir prasītās arhitektūras pazīmes.
20. Ēkas, to arhitektūras virzieni/ stili 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Savieto pareizi ēku ar tai atbilstošo arhitektūras virzienu/ stilu.
21. Attēlā redzamā ēka - noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atpazīsti attēlā redzamo ēku.
22. Kopējās iezīmes dažādiem stiliem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki kopējo pazīmi dažādiem arhitektūras stiliem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Historisma arhitektūra 00:00:00 vidēja 10♦ Historisms - vēsturisko stilu pazīmju noteikšana.
2. Jūgendstila uzplaukums 00:00:00 vidēja 12♦ Jūgendstila raksturojums pasaulē un Rīgā.
3. Jauno būvmateriālu arhitektūra 00:00:00 vidēja 12♦ Funkcionālisma arhitektūras pazīmes, attīstība.
4. Visu stilu apkpojums 00:00:00 vidēja 18♦ Jautājumi par visiem tēmā apskatītajiem stiliem