Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Mongoļu impērija 2♦
2. Maskavas lielkņaziste 2♦
3. Osmāņu impērija 2♦
4. Mongoļu impērija 1♦
5. Maskavas lielkņaziste 1♦
6. Osmāņu impērija 1♦
7. Osmāņu impērija 1♦