Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Ģeogrāfiskais stāvoklis 2♦
2. Senās Ēģiptes valsts izveidošanās 2♦
3. Ģeogrāfiskais stāvoklis 1♦
4. Senās Ēģiptes valsts izveidošanās 1♦
5. Iekarojumi 1♦