Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Ebreji senatnē 2♦
2. Senās ebreju valsts izveidošanās 2♦
3. Jūdaisms 2♦
4. Ebreju reliģija un kultūra 2♦
5. Izraēlas karalistes valdnieki 1♦
6. Izraēlas karalistes sabrukums 1♦
7. Ebreju kultūra 1♦
8. Bībele un vēsture 2♦