Teorija

Uzdevumi

1. Feniķija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Feniķijas uzplaukums un noriets

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Ebreji senatnē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Senās ebreju valsts izveidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Jūdaisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Ebreju reliģija un kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Senā Persija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Bībele un vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Notikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5♦
10. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦

Testi

1. Feniķija

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Ebreji

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
3. Senā Persija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli