Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Lielā tautu staigāšana 1♦
2. Viduslaiki 2♦
3. No senajiem laikiem uz viduslaikiem 2♦
4. Barbaru karalistu veidošanās 1♦
5. Franku valsts 1♦
6. Barbaru karalistes 2♦
7. Barbaru sabiedrība 2♦
8. Notikumi viduslaiku sākumā 1♦
9. No senajiem laikiem uz viduslaikiem 1♦
10. No senajiem laikiem uz viduslaikiem 2♦