Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18♦
1. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 2♦
2. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 2♦
3. Aizvēsturisko laikmetu cilvēki 2♦
4. Nodarbošanās veidi un darbarīki 2♦
5. Nodarbošanās veidi un darbarīki 2♦
6. Dzīve un savstarpējās attiecības 2♦
7. Zemkopības un lopkopības sākumi 2♦
8. Zemkopības un lopkopības sākumi 2♦
9. Senākās cilvēkveidīgās būtnes 1♦
10. Dzīve un savstarpējās attiecības 1♦