Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Trijskaņa pakāpes 2♦
2. Do mažora trijskanis 2♦
3. Trijskanis līnijkopā 2♦
4. Trijskanis klaviatūrā 2♦
5. Trijskanis 2♦