Teorija

Ritma diktāts

Ritma diktātā klausās un pieraksta ritmu.

Noklausies ritma diktātu!

Please install Adobe Flash player to listen to the audio.


Visas notis ir vienā augstumā. Svarīgi pierakstīt piemēra sākumā taktsmēru! Šajā piemērā taktsmērs ir 2_4.png.Izmantotas ritma zilbes: 4nots.png un 8notis.png.

Pareizi pierakstīts piemērs:

Ritms241.png
 
Ļoti uzmanīgi jāklausās garāku un īsāku notiņu secība!