Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19♦
1. Temps 3♦
2. Temps 3♦
3. Temps 6♦
4. Reģistrs 3♦
5. Reģistrs 4♦