Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Taktsmērs 1♦
2. Nošu grupēšana 1♦
3. Taktis 1♦
4. Ritma grupa ti - ti-ri 1♦