Teorija

Dievs, svētī Latviju!
Svarīgi!
Dievs, svētī Latviju! ir Latvijas valsts himna.
Vārdus un melodiju šai dziesmai ir sarakstījis Baumaņu Kārlis.
 
Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
 
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!
 
Himna_notis.png
 
Please install Adobe Flash player to listen to the audio.
 
 
Atceries!
  
 Kad skan Latvijas valsts himna, godinot savu valsti, jāpieceļas kājās un vīriešiem jānoņem cepures.

Atsauce:
http://nationalanthemsworld.com/anthems/musicalnote/lv.gif
 
http://www.youtube.com/watch?v=SCfX2gGohjU