Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Gadskārtu ieražas attēlos 1♦
2. Gadskārtu ieražas ticējumos 1♦
3. Gadskārtu ieražas dziesmās 1♦