Teorija

Uzdevumi

1. Gadskārtu ieražas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Saulgriežu burtu juceklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Gadskārtu ieražas tautasdziesmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Gadskārtu ieražas attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Gadskārtu ieražas ticējumos

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Gadskārtu ieražas dziesmās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Gadskārtu ieražas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Gadskārtu ieražas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli