Uzdevums:

1♦
Veltījums Latvijai
Audzinātāja stunda 9. klasē
 
Stundas mērķis: 
1) emocionālas gaisotnes radīšana Latvijas dzimšanas dienā;
2) Latvijas vēstures izpratne;
3) brīvas domāšanas atraisīšana.
 
Nepieciešamie materiāli: mūzikas ieraksts un aparāts uz kā to atskaņot,
svece (vai svecīte katram), balta lapa katram.
 
Stundas plāns: 
1)Leonīda Breikša dzejolis “Lūgšana”;
2)veltījuma  rakstīšana;
3)uzrakstītā lasīšana.
 
Stundas gaita:
Skolēni sēž solos, kas sakārtoti aplī vai pusapļos, skan atbilstoša  emocionāla mūzika, klase daļēji aptumšota, deg viena svece (vai katram uz sola).
Skolotājs vai kāds no skolēniem (vai arī katram izdalīts  fragments), lasa Leonīda Breikša dzejoli “Lūgšana”.
  
“ Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, kas pat smilgai neliec ciest,
 Vārdi ir, kas latvju sirdī deg un kvēl, un nenodziest .  
  
...
 
Seko uzruna skolēniem, ka mēs varētu, līdzīgi dzejniekam, lūgt Latvijas labā (ne sev, bet savai valstij, kuras sīka sastāvdaļa mēs esam).
Lieto interaktīvo metodi – brīvā rakstīšana, izmantojot vārdu. Uz lapas augšā raksta: MANA LŪGŠANA ,bet vertikāli gar malu rakstam vārdus: DIEVS, DOD LATVIJAI!
 
                      MANA  LŪGŠANA
D
I
E
V
S
 
D
O
D
  
L
A
T
V
I
J
A
I

Skolēni raksta apmēram 15 minūtes, ievērojot, ka katrai rindkopai jāsākas ar attiecīgo vārda burtu.
Noslēgumā skolēni apmainās ar lapām (ja kādam nav pretenziju) un klasesbiedrs izvēlas  kādu no labākajiem teikumiem un izlasa skaļi. Visi darbi paliek pie audzinātāja.

Stundas nobeigumu var organizēt arī savādāk, atkarībā no skolēnu attieksmes pret notiekošo.
 

Komentāri par stundu.
~ Skolēni ārkārtīgi uzmanīgi klausījās dzejoli.
~ Skolēni rakstīja bez liekas runāšanas, nezaudējot noskaņu,  .
~ Izlasīt rakstīto neiznāca laika, ar radošajiem darbiem skolēni iepazinās nākošā audzinātāja stundā.
 
 
_________________________________________________________________
Skolotājam
 
Kāda ir Leonīda Breikša dzejoļa “Lūgšana” pēdējā rindiņa?
  
Atbilde:
 
 
skat. visu dzejoli atbilžu soļos.
Atsauce:
 
Ropažu vidusskolas skolotājas Laima Baltiņa pieredze
Liesma Lapiņa, Vija Rudiņa. Interaktīvās mācīšanas metodes. Zvaigzne ABC.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: