Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Skaitīšana 1♦
2. Skaitīt no 6 - 10 1♦
3. Objektu skaita salīdzināšana (bez nevienādības zīmes) 2♦
4. Figūru nosaukumi 1♦
5. Laika mēri. Pulkstenis 1♦
6. Saskaiti objektus, raksti darbību 3♦
7. Atņemšana pirmajā desmitā (ar bildītēm) 1♦
8. Nezināmā saskaitāmā aprēķināšana (ar bildēm atbildē) 1♦
9. Salīdzināšana. Zīmes "lielāks" un "mazāks" lietošana 1♦
10. Saskaitīšana tekstā. Viena darbība 2♦
11. Naudas aprēķini teksta uzdevumā līdz 15 eiro centiem 2♦