Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Skaitlis, kas dalās ar 9 6♦
2. Kvadrāta sadalīšana taisnstūros 3♦
3. Stari un plaknes daļas 1♦