Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Skaita salīdzināšana 4♦
2. Tabulas vērtības 4♦
3. Ceļā pie Rū 4♦