Teorija

Uzdevumi

1. Skaita salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Tabulas vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Ceļā pie Rū

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Interesantie skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
5. Nezināmas darbības zīmes

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
6. Perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
7. Burti un cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
8. Nezināmie skaitļi

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
9. Lappuses un cipars

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
10. Nogriežņu skaits

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
11. Lieldienu olas

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
12. Skaitļi un to daudzkārtņi

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
13. Taisnstūra perimetrs un laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
14. Kvadrāta sadalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Vismazākais/ lielākais skaitlis

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Testi

Metodiskie materiāli