Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12,5♦
1. Invariantu metode I 6,5♦
2. Invariantu metode. Skudras 1♦
3. Invariantu metode. Skaitļa pārveidošana 5♦