Uzdevums:

5p.
LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola Latvijas 64. matemātikas olimpiādes 2. posma 4. uzdevums
 
Grāmatas lappuses ir sanumurētas ar naturāliem skaitļiem no \(1\) līdz 2045 pēc kārtas. Cik lappušu numuros ir sastopams cipars \(7\)?
 
Risinām kopā!
 
Cipars \(7\) sastopams
  • no \(1.\) līdz \(100.\) lappusei  reizes,
  • no \(1.\) līdz \(1000.\) lappusei  reizes,
  • tikai otrajā tūkstotī  reizes,
  • no \(2000.\) līdz 2045. lappusei  reizes.
Atbilde:
No \(1.\) līdz 2045\(.\) lappusei cipars \(7\) sastopams  reizes.
 
Ievēro, olimpiādes darbā katru uzdevumu vērtē ar 10 punktiem, tāpēc Tev jāveido pilns pieraksts, paskaidrojot katru soli! 

Atsauce:
http://nms.lu.lv/uzdevumu-arhivs/latvijas-olimpiades/

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: