Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Vienādojuma ar 2 mainīgajiem sastādīšana. Summa vai starpība 2♦
2. Otrās pakāpes vienādojuma ar 2 mainīgajiem atrisinājuma izvēle 1♦
3. Kvadrātvienādojuma ar 2 mainīgajiem y noteikšana 3♦