Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojums ar diviem mainīgajiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma ar 2 mainīgajiem sastādīšana. Summa vai starpība 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
2. Vienādojuma ar 2 mainīgajiem sastādīšana. Skolēnu skaits klasēs 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
3. Otrās pakāpes vienādojuma ar 2 mainīgajiem atrisinājuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisinājuma noteikšana
4. Kvadrātvienādojuma ar 2 mainīgajiem y noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
5. Lineāra vienādojuma ar 2 mainīgajiem otra nezināmā noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisinājuma noteikšana, ja dots 1 mainīgais
6. Kvadrātvienādojuma ar 2 mainīgajiem x noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2011. gada 12. klases eksāmens. Lieluma izteikšana no formulas Citi vidēja 1p. 1.d. 5.uzd. Lieluma izteikšana no formulas.
2. 2014. gada 12. klases eksāmens. Izteikšana no formulas. Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens matemātikā 2014. gadā
3. 2012. gada eksāmens. 1.daļas 13. uzd. Izteikšana Citi vidēja 1p. 9. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā.
4. 2013. gada eksāmens. 1. daļas 20.uzd. Izteikšana no formulas Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.
5. 2010 gada eksāmens. 1. daļas 19. uzd. Lieluma izteikšana Citi vidēja 1p. Lieluma izteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums ar diviem mainīgajiem 00:00:00 vidēja 6p.