Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Procenti. Skaitļu reizinājums un summa tekstā 4♦
2. Teksta uzdevums ar procentiem. Saskaitīšanas metode 5♦