Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Ievietošanas metode. Divi lineāri vienādojumi. (-) ienešana iekavās 5p.
2. Mainīgo reizinājums un lineārs vienādojums. Vjeta teorēma 5p.