Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Ievietošanas metode. Divi lineāri vienādojumi. (-) ienešana iekavās 5♦
2. Mainīgo reizinājums un lineārs vienādojums. Vjeta teorēma 5♦