Teorija

"Par taisnleņķa trijstūri sauc trijstūri, kura viens  leņķis ir taisns (\(90\) grādu liels).
Taisnā leņķa pretmalu (trijstūra garāko malu) sauc par hipotenūzu,
bet malas, kas veido taisno leņķi, sauc par katetēm."
 
ABhip.PNG
 
ΔABC - taisnleņķa trijstūris
C=90°
Hipotenūza \(AB\) ir taisnā leņķa \(C\) pretmala.
 
Katetes - \(AC\) un \(BC\) - veido taisno leņķi \(C\).
Katetes ir taisnleņķa trijstūra īsākās malas.
\(AC < AB\)
\(BC < AB\)
  
Taisnleņķa trijstūrī šauro leņķu summa ir \(90\) grādi.
A+B=90°
 
abH.PNG
 
ΔKLM ir taisnleņķa trijstūris
L=90°
Hipotenūza \(KM\) ir taisnā leņķa \(L\) pretmala.

Katetes \(LK\) un \(LM\) veido taisno leņķi \(L\).
 
K+M=90°
 
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 1.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. - izmantotā literatūra: 48. lpp.