Teorija

Uzdevumi

1. Paralelograma laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Paralelograma laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Romba laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Trapeces laukums

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Taisnleņķa trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Laukuma formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli