Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Paralēlskaldnis 1♦
2. Paralēlskaldnis 1♦
3. Kubs 1♦
4. Kubs 1♦