Grūtības pakāpe:
00:16:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Teksta uzdevumi 1♦
2. Teksta uzdevumi 2♦
3. Plānotais un faktiskais. Strādnieka darbs 5♦