Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam un skolēnam Teksta uzdevumi pamatskolā.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzdevumi par kustību Kustību uzdevumi. Ceļš. Ātrums. Laiks. Vienādojuma sastādīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Ātruma aprēķināšana. Minūšu izteikšana stundās.
2. Kustība. Ceļu summa 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Lineāra vienādojuma sastādīšana. Tūristi.
3. Kustība. Ceļu vienādība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Lineāra vienādojuma sastādīšana. Kustība pa upi.
4. Kustība. Ceļu summa 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Lineāra vienādojuma sastādīšana. Kustība pa upi.
5. Kustība. Ceļu starpība 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Lineāra vienādojuma sastādīšana. Parametrs
6. Ceļš un laiks 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Laiku vienādība. Lineārs vienādojums. Mašīnas brauc vienā virzienā un sastopas.
7. Kustība. Laiku starpība 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Daļveida vienādojuma sastādīšana. Motorlaiva.
8. Kustība. Laiku summa 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Daļveida vienādojuma sastādīšana. Kustība pa upi.
9. Kustība. Laiku starpība. 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Daļveida vienādojuma sastādīšana. Vilciens

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Straumes ātrums Citi zema 1♦ 2010. gada 9. klases eksāmena 1.daļas 18.uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustība pa upi 00:15:00 vidēja 11♦ Teksta uzdevumi.
2. Uzdevumi par kustību 00:18:00 augsta 10♦ Teksta uzdevumi par ātrumu, laiku un ceļu!