Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Apvilkta riņķa līnija Ap trijstūri apvilkta riņķa līnija, trijstūra elementu aprēķināšana.
2. Ievilkta riņķa līnija Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast apvilktu riņķa līniju.
2. Apvilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Aprēķināt trijstūra leņķus, ja tas ievilkts riņķa līnijā.
3. Apvilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Aprēķināt centra leņķi un trijstūra leņķus, ja tas ievilkts riņķa līnijā.
4. Vienādsānu trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt riņķa diametru, ja zināms trijstūra augstums.
5. Vienādsānu trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Atrast vienādsānu trijstūra leņķus, ja dots loka lielums grādos.
6. Taisnleņķa trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt apvilktās riņķa līnijas rādiusu un trijstūra laukumu.
7. Taisnleņķa trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt apvilktās riņķa līnijas rādiusu.
8. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt rādiusu, ja zināma trijstūra mala.
9. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt trijstūra malu, ja zināms rādiuss.
10. Trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast ievilktu riņķa līniju.
11. Trijstūrī ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt trijstūra leņķus, ja trijstūrī ievilkta riņķa līnija
12. Trijstūrī ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt nezināmos leņķus, ja trijstūrī ievilkta riņķa līnija
13. Taisnleņķa trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Aprēķināt leņķus, kas veidojas taisnleņķa trijstūrī ievilktā riņķī.
14. Ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Aprēķināt trijstūra leņķus, ja trijstūrī ievilkta riņķa līnija sadalās noteiktos lokos.
15. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Aprēķināt trijstūra elementus, ja trijstūrī ievilkta riņķa līnija.
16. Apvilkts rombs 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt romba malu un leņķi.
17. Apvilkta trapece 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Aprēķināt taisnleņķa trapeces un riņķa līnijas veidotos lokus.
18. Riņķi un daudzstūri 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Saliktas figūras laukums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkti un apvilkti trijstūri 00:00:00 vidēja 13♦ Ievilkti un apvilkti trijstūri.
2. Ievilkti un apvilkti četrstūri 00:00:00 vidēja 6♦ Ievilkti, apvilkti četrstūri un trijstūri.