Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana 2♦
2. Dalījuma vai reizinājuma salīdzināšana ar 0, ja doti divi mainīgie 1♦
3. Salīdzināt stingrās un nestingrās nevienādības atrisinājumu 2♦
4. Daļveida nevienādība. Skaitītājs ir mazāks vai vienāds ar 0 3♦