Teorija

Uzdevumi

1. Reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Dalījuma vai reizinājuma salīdzināšana ar 0, ja dots mainīgais un skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Dalījuma vai reizinājuma salīdzināšana ar 0, ja doti divi mainīgie

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Mainīgā lieluma zīmes noteikšana, ja zināma dalījuma vai reizinājuma zīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Daļveida nevienādības atrisināšana, skaitītājā pozitīvs skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Daļveida nevienādības atrisināšana, ja skaitītājā negatīvs skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Salīdzinājums, kā risina daļveida vienādojumu un nevienādību

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
8. Daļveida nevienādība, ja saucējs vai skaitītājs ir pozitīvs skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Daļveida nevienādība, kurā dala ar negatīvu skaitli. Skaitītājs vai saucējs ir skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Salīdzināt stingrās un nestingrās nevienādības atrisinājumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Daļveida nevienādība. Atrisinājums nav atkarīgs no skaitītāja

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Daļveida nevienādība. Izpratne par stingras un nestingras nevienādības lietošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Reizinājuma un daļas salīdzināšana ar nulli

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Daļveida nevienādība. Skaitītājs ir mazāks vai vienāds ar 0

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
15. Daļveida nevienādība, labajā pusē 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
16. Daļveida nevienādība, labajā pusē vesels skaitlis

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
17. Daļveida nevienādība, labajā pusē (-1), skaitītājā mainīgā kvadrāts

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
18. Izpratnes uzdevums par pozitīviem un negatīviem lielumiem visām mainīgā x vērtībām

Grūtības pakāpe: augsta

2♦

Testi

Metodiskie materiāli