Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana 2♦
2. Reizinājuma salīdzināšana ar 0. Risināšana, aizstājot ar nevienādību sistēmām 2♦
3. Daļveida nevienādības uzrakstīšana ar nevienādību sistēmām. Nestingrā nevienādība 1♦
4. Daļveida nevienādības atrisināšana, aizstājot ar nevienādību sistēmām 2♦
5. Daļveida nevienādības atrisināšana. Labajā pusē skaitlis 4♦