Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizinājuma vai dalījuma salīdzināšana ar nulli Reizinājuma un dalījuma salīdzināšana ar 0, aizstāšana ar nevienādību sistēmu.
2. Noderīgi Saites par tēmu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinājuma salīdzināšana ar 0. Uzrakstīšana ar nevienādību sistēmām 1. izziņas līmenis zema 1♦
2. Reizinājuma salīdzināšana ar 0. Risināšana, aizstājot ar nevienādību sistēmām 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
3. Reizinājuma salīdzināšana ar 0. Lineāri reizinātāji 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
4. Reizinājuma salīdzināšana ar 0. Viens reizinātājs ir x 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
5. Daļveida nevienādības uzrakstīšana ar nevienādību sistēmām. Stingrā nev. 1. izziņas līmenis zema 1♦
6. Daļveida nevienādības uzrakstīšana ar nevienādību sistēmām. Nestingrā nevienādība 1. izziņas līmenis zema 1♦
7. Daļveida nevienādības atrisināšana, aizstājot ar nevienādību sistēmām 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
8. Daļveida nevienādības atrisināšana. Labajā pusē skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
9. Reizinājuma salīdzināšana ar 0. Dots ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības. Reizinājuma un dalījuma salīdzināšana ar nulli 00:00:00 vidēja 11♦ Pārbaudi sevi!