Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārveido vārdisku izteikumu par nevienādību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzieni: lielāks, vienāds, mazāks, vismaz, nepārsniedz, ne vairāk. 3 piemēri.
2. Sistēma dota ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnu skaits, ja atbildē ir decimāldaļa.
4. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā. Lineāra nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Kravas pārkraušana, vesels maisu skaits.
5. Strukturēts teksta uzdevums ar lineāru nevienādību. Ūdens baseinā 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Strukturēts uzdevums. Jānosaka, pēc cik stundām 1. baseinā būs lielāks ūdens daudzums.
6. Lineāra nevienādība tekstā uzdevumā. Apmeklējuma izdevīgums. 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Apmeklējumu skaita izdevīgums salīdzinot divās iestādēs.
7. Lineāra nevienādība teksta uzdevumā. Akcijas izdevīgums veikalā 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Reižu mazāks, par lielāks, nevienādības sastādīšana, atrisināšana un secinājumu izdarīšana. Pircēja un pārdevēja izdevīgums.
8. Nevienādību sistēma vienkāršā teksta uzdevumā par biļešu skaitu 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
9. Nevienādību sistēmas sastādīšana par taisnstūra perimetru. Strukturēts 2. izziņas līmenis vidēja 6p.
10. Nevienādību sistēmas sastādīšana par paralelograma perimetru. 2. izziņas līmenis augsta 6p.
11. Nevienādību sistēma teksta uzdevumā par ātrumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
12. Nevienādību sistēma teksta uzdevumā par frizieri 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
13. Nevienādība par trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
14. Nevienādība par trijstūri. Veseli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 5p.
15. Nevienādību sistēma par baseina piepildīšanu 2. izziņas līmenis vidēja 4p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādība teksta uzdevumā 00:00:00 vidēja 15p.
2. Nevienādību sistēma ģeometrijas uzdevumā 00:00:00 vidēja 11p.
3. Nevienādību sistēma teksta uzdevumā 00:00:00 vidēja 7p.