Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārveido vārdisku izteikumu par nevienādību 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jēdzieni: lielāks, vienāds, mazāks, vismaz, nepārsniedz, ne vairāk. 3 piemēri.
2. Sistēma dota ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
3. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skolēnu skaits, ja atbildē ir decimāldaļa.
4. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā. Lineāra nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Kravas pārkraušana, vesels maisu skaits.
5. Strukturēts teksta uzdevums ar lineāru nevienādību. Ūdens baseinā 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Strukturēts uzdevums. Jānosaka, pēc cik stundām 1. baseinā būs lielāks ūdens daudzums.
6. Lineāra nevienādība tekstā uzdevumā. Apmeklējuma izdevīgums. 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Apmeklējumu skaita izdevīgums salīdzinot divās iestādēs.
7. Lineāra nevienādība teksta uzdevumā. Akcijas izdevīgums veikalā 3. izziņas līmenis vidēja 5♦ Reižu mazāks, par lielāks, nevienādības sastādīšana, atrisināšana un secinājumu izdarīšana. Pircēja un pārdevēja izdevīgums.
8. Nevienādību sistēma vienkāršā teksta uzdevumā par biļešu skaitu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
9. Nevienādību sistēmas sastādīšana par taisnstūra perimetru. Strukturēts 2. izziņas līmenis vidēja 6♦
10. Nevienādību sistēmas sastādīšana par paralelograma perimetru. 2. izziņas līmenis augsta 6♦
11. Nevienādību sistēma teksta uzdevumā par ātrumu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
12. Nevienādību sistēma teksta uzdevumā par frizieri 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
13. Nevienādība par trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
14. Nevienādība par trijstūri. Veseli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 5♦
15. Nevienādību sistēma par baseina piepildīšanu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādība teksta uzdevumā 00:00:00 vidēja 15♦
2. Nevienādību sistēma ģeometrijas uzdevumā 00:00:00 vidēja 11♦
3. Nevienādību sistēma teksta uzdevumā 00:00:00 vidēja 7♦