Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (D<0) 1♦
2. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (D=0) 1♦
3. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana, D>0 1♦