Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8,5♦
1. Trijstūru līdzība 2,5♦
2. Līdzīgi trijstūri 4♦
3. Praktisks uzdevums 2♦