Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Proporcionāli nogriežņi. Trijstūru līdzība.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Proporcijas, Talesa teorēma Talesa teorēma (paralēlas taisnes, kas atšķeļ vienādus nogriežņus).
2. Proporcionāli nogriežņi Nogriežņu attiecība, proporcionāli nogriežņi.
3. Proporcionāli nogriežņi Teorēma par proporcionāliem nogriežņiem.
4. Līdzīgi trijstūri Līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients.
5. Līdzīgi trijstūri Līdzīgu trijstūru perimetru un laukumu attiecība.
6. Trijstūru līdzība Trijstūru līdzības pazīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņu attiecība 1. izziņas līmenis zema 1♦ Nogriežņa garuma aprēķināšana, ja zināma attiecība un viens nogrieznis.
2. Nogriežņu attiecība 1. izziņas līmenis zema 1♦ Nogriežņa garuma aprēķināšana (attiecības).
3. Nogriežņu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nogriežņa daļu aprēķināšana, ja dots viss nogrieznis un attiecība.
4. Proporcionāli nogriežņi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Proporcionāli nogriežņi. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana, ja tas atrodas skaitītājā.
5. Proporcionāli nogriežņi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Proporcionāli nogriežņi. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana, ja tas atrodas saucējā.
6. Trijstūru līdzība 1. izziņas līmenis zema 1♦ Līdzīgu trijstūru malu proporcijas uzrakstīšana.
7. Līdzīgi trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Doti līdzīgi taisnleņķa trijstūri, jāaprēķina mala.
8. Līdzīgi trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dota trijstūru līdzība, jāaprēķina mala.
9. Līdzīgi trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Doti līdzīgi trijstūri, jāaprēķina mala.
10. Līdzīgi trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Dota trijstūru līdzība, k<1, , jāaprēķina mala.
11. Līdzīgi trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Dota trijstūru līdzība, k>1, jāaprēķina mala.
12. Trijstūru līdzība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Līdzīgu trijstūru perimetri un laukumi.
13. Trijstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Līdzīgu trijstūru malas un perimetrs.
14. Trijstūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Līdzīgu trijstūru laukumi un perimetri. Lineārs vienādojums.
15. Trijstūru līdzība 2. izziņas līmenis vidēja 2,5♦ Pareizi pierakstīt līdzīgus trijstūrus.
16. Līdzīgi trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Divi trijstūri, jāpierāda līdzība, jāaprēķina mala.
17. Līdzīgi trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Trijstūri ar paralēlām malām, jāpierāda līdzība, jāaprēķina mala.
18. Līdzīgi trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Taisnleņķa trijstūri, Pitagora teorēma, jāpierāda līdzība, jāaprēķina mala.
19. Trijstūru līdzība 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Trijstūri ar paralēlām malām, malas aprēķināšana sastādot lineāru vienādojumu, jāpierāda līdzība.
20. Kvadrāts taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Jāatrod perimetrs kvadrātam, kas ievilkts taisnleņķa trijstūrī.
21. Taisnleņķa trijstūris 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Taisnleņķa trijstūrī novilkts perpendikuls, pierādīt līdzību, aprēķināt malu.
22. Praktisks uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ēkas augstuma noteikšana pēc ēnu garuma.
23. Nogriežņu attiecības uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ *Dots nogrieznis, uzraksti prasīto nogriežņu attiecību. * nav dzm programmā.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzīgi trijstūri Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas eksāmens 9.klasei.Līdzīgi trijstūri.
2. Līdzīgi trijstūri Citi vidēja 1♦ 2007.g. matemātikas eksāmens 9.kl. Malas aprēķināšana.
3. Līdzīgi trijstūri Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Līdzīgi trijstūri.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionāli nogriežņi 00:00:00 vidēja 10♦ Nogriežņi, to attiecības, proporcionāli nogriežņi.
2. Līdzīgi trijstūri 00:00:00 vidēja 6♦ Trijstūru līdzības pazīmes, līdzības koeficients.
3. Trijstūru līdzība 00:00:00 vidēja 8,5♦ Pārbaudi prasmi pierādīt un risināt!