Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Centra leņķis, ievilkts leņķis Riņķa līnijas centra leņķis, ievilkts leņķis, loka leņķiskais lielums.
2. Daudzstūri Daudzstūra virsotnes, leņķi, izliekti daudzstūri.
3. Leņķu summa daudzstūrim Leņķu summa atkarīga no malu skaita.
4. Regulāri daudzstūri Regulāra daudzstūra leņķu aprēķināšana.
5. Ievilkti un apvilkti daudzstūri Ievilkti un apvilkti regulāri daudzstūri; regulārs sešstūris un astoņstūris.
6. Apvilktu regulāru daudzstūru laukumi Apvilktu daudzstūru laukumu aprēķināšanas formula.
7. Horda, pieskare, sekante Riņķa līnijas horda, pieskare, sekante, diametrs un rādiuss- definīcijas, zīmējumi un piemēri.
8. Hordas, pieskares, sekantes īpašības Horda, pieskare, sekante, to īpašības, teorēmas, piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkts leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dots riņķa loks, uz kuru balstās ievilktais leņķis.
2. Centra leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dots ievilktais leņķis.
3. Leņķu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt daudzstūra leņķu summu, ja zināms malu skaits.
4. Leņķi regulāram daudzstūrim 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt regulāra daudzstūra leņķu lielumu, ja zināms malu skaits.
5. Leņķi regulāram daudzstūrim 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt regulāra daudzstūra leņķu lielumu, ja zināms malu skaits.
6. Regulāra daudzstūra malas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dots centra leņķis, jāaprēķina malu skaits.
7. Regulārs sešstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dots sešstūrī ievilktā riņķa rādiuss.
8. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt rādiusu, ja zināma trijstūra mala.
9. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt trijstūra malu un laukumu, ja zināms rādiuss.
10. Kvadrāta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dots kvadrātam apvilkts riņķis.
11. Kvadrāta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Dots kvadrātam apvilkts riņķis un ievilkts riņķis.
12. Horda, pieskare, rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Hordas, pieskares, rādiusa un diametra atpazīšana zīmējumā.
13. Rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt rādiusu, ja zināma hordas puse un punkta attālums līdz centram.
14. Centra leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt trijstūra leņķus, ja viens no tiem ir centra leņķis.
15. Diametrs un leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt nogriezni, ja dots diametrs un centra leņķis.
16. Diametrs un taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt nogriezni, ja dots diametrs un taisns centra leņķis.
17. Horda un diametrs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt diametru, ja dota horda.
18. Pieskare un rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt riņķa līnijas rādiusu un leņķi pie pieskares.
19. Pieskare un rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt rādiusu, ja zināms pieskares nogrieznis.
20. Hordas garums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt hordas nogriežņu garumu, izmantojot hordu īpašību.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkti daudzstūri Citi vidēja 1♦ 2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Aprēķināt loka lielumu.
2. Ievilkti daudzstūri Citi vidēja 1♦ Aprēķināt savilktā loka lielumu.
3. Loka lielums Citi vidēja 1♦ 2005.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Aprēķināt loka leņķisko lielumu, ja zināms ievilkts leņķis.
4. Pieskare un rādiuss Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Pieskares nogriežņa un rādiusa veidotie leņķi.
5. Pieskare un rādiuss Citi vidēja 1♦ 2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Pieskares nogriežņa, rādiusa aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūri un riņķi 00:00:00 vidēja 9♦ Daudzstūri saistībā ar riņķi, laukuma formulas.
2. Daudzstūri un riņķi 00:00:00 vidēja 10♦ Regulāru daudzstūru elementi, ievilkti un apvilkti riņķi.
3. Daudzstūri un riņķi 00:00:00 vidēja 9♦ Regulāru daudzstūru laukumu aprēķināšana.
4. Pieskare, sekante, horda 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudes tests
5. Pieskare, sekante, horda 00:00:00 vidēja 8♦ Pārbaudes tests