Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Centra leņķis, ievilkts leņķis Riņķa līnijas centra leņķis, ievilkts leņķis, loka leņķiskais lielums.
2. Daudzstūri Daudzstūra virsotnes, leņķi, izliekti daudzstūri.
3. Leņķu summa daudzstūrim Leņķu summa atkarīga no malu skaita.
4. Regulāri daudzstūri Regulāra daudzstūra leņķu aprēķināšana.
5. Ievilkti un apvilkti daudzstūri Ievilkti un apvilkti regulāri daudzstūri; regulārs sešstūris un astoņstūris.
6. Apvilktu regulāru daudzstūru laukumi Apvilktu daudzstūru laukumu aprēķināšanas formula.
7. Horda, pieskare, sekante Riņķa līnijas horda, pieskare, sekante, diametrs un rādiuss- definīcijas, zīmējumi un piemēri.
8. Hordas, pieskares, sekantes īpašības Horda, pieskare, sekante, to īpašības, teorēmas, piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkts leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots riņķa loks, uz kuru balstās ievilktais leņķis.
2. Centra leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots ievilktais leņķis.
3. Leņķu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt daudzstūra leņķu summu, ja zināms malu skaits.
4. Leņķi regulāram daudzstūrim 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt regulāra daudzstūra leņķu lielumu, ja zināms malu skaits.
5. Leņķi regulāram daudzstūrim 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt regulāra daudzstūra leņķu lielumu, ja zināms malu skaits.
6. Regulāra daudzstūra malas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots centra leņķis, jāaprēķina malu skaits.
7. Regulārs sešstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dots sešstūrī ievilktā riņķa rādiuss.
8. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt rādiusu, ja zināma trijstūra mala.
9. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt trijstūra malu un laukumu, ja zināms rādiuss.
10. Kvadrāta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dots kvadrātam apvilkts riņķis.
11. Kvadrāta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dots kvadrātam apvilkts riņķis un ievilkts riņķis.
12. Horda, pieskare, rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Hordas, pieskares, rādiusa un diametra atpazīšana zīmējumā.
13. Rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt rādiusu, ja zināma hordas puse un punkta attālums līdz centram.
14. Centra leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt trijstūra leņķus, ja viens no tiem ir centra leņķis.
15. Diametrs un leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt nogriezni, ja dots diametrs un centra leņķis.
16. Diametrs un taisns leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt nogriezni, ja dots diametrs un taisns centra leņķis.
17. Horda un diametrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt diametru, ja dota horda.
18. Pieskare un rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt riņķa līnijas rādiusu un leņķi pie pieskares.
19. Pieskare un rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt rādiusu, ja zināms pieskares nogrieznis.
20. Hordas garums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt hordas nogriežņu garumu, izmantojot hordu īpašību.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkti daudzstūri Citi vidēja 1p. 2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Aprēķināt loka lielumu.
2. Ievilkti daudzstūri Citi vidēja 1p. Aprēķināt savilktā loka lielumu.
3. Loka lielums Citi vidēja 1p. 2005.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Aprēķināt loka leņķisko lielumu, ja zināms ievilkts leņķis.
4. Pieskare un rādiuss Citi vidēja 1p. 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Pieskares nogriežņa un rādiusa veidotie leņķi.
5. Pieskare un rādiuss Citi vidēja 1p. 2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Pieskares nogriežņa, rādiusa aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūri un riņķi 00:00:00 vidēja 9p. Daudzstūri saistībā ar riņķi, laukuma formulas.
2. Daudzstūri un riņķi 00:00:00 vidēja 10p. Regulāru daudzstūru elementi, ievilkti un apvilkti riņķi.
3. Daudzstūri un riņķi 00:00:00 vidēja 9p. Regulāru daudzstūru laukumu aprēķināšana.
4. Pieskare, sekante, horda 00:00:00 vidēja 5p. Pārbaudes tests
5. Pieskare, sekante, horda 00:00:00 vidēja 8p. Pārbaudes tests