Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Teorija Skolotājam. Atkārtojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izteiksmes Algebriskas izteiksmes, racionālas izteiksmes, veselas izteiksmes un daļveida izteiksmes - teorija un piemēri!
2. Algebriskās daļas pamatīpašība Algebriskās daļas pamatīpašība
3. Zīmju maiņas likums Likums par zīmju maiņu daļas skaitītājā un saucējā
4. Algebrisko daļu saīsināšana Algebrisko daļu saīsināšana
5. Lineāri vienādojumi Lineāri vienādojumi, vienādojuma saknes.
6. Daļveida monomi Darbības ar monomiem daļas formā
7. Monoms un tā normālforma Monoms, monoma vienkāršošana, monoma normālforma, monoma koeficients, monoma pakāpe, līdzīgi monomi.
8. Monomu saskaitīšana un atņemšana Monomu saskaitīšana un atņemšana
9. Polinoms un tā normālforma Polinoms un tā normālforma
10. Polinomu iedalījums Polinomu iedalījums
11. Monomu dalīšana Monomu dalīšana, teorija un piemēri
12. Kvadrātsakne Aritmētiskā kvadrātsakne

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pretējā skaitļa noteikšana
2. Izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes noteikšana
3. Izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vērtībai tuvākā veselā skaitļa noteikšana
4. Daļveida izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Doti veseli skaitļi, to reizinājums.
5. Daļveida izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dalījums ar decimāldaļu.
6. Polinoma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Aizpildi tabulu, nosakot dotā polinoma locekļus, to koeficientus un pakāpes!
7. Polinoma normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksti doto polinomu normālformā!
8. Klasificē polinomu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Klasificē polinomu!
9. Perimetrs kā polinoms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksti dotās figūras perimetra izteiksmi kā polinomu!
10. Vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lineāra vienādojuma atrisināšana (vesels skaitlis pie burta).
11. Vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lineāra vienādojuma atrisināšana (vesels skaitlis pie burta, vairāki saskaitāmie).
12. Vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lineāra vienādojuma atrisināšana (decimālskaitļi pie burta, vairāki saskaitāmie).
13. Kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātsakņu vilkšana.
14. Kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātsakņu reizināšana (veseli skaitļi).
15. Kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātsakņu reizināšana (lielāki skaitļi).
16. Kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātsakņu reizināšana (arī decimāldaļas).
17. Kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātsakņu dalīšana (dala veselus skaitļus).
18. Kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātsakņu dalīšana (lielāki skaitļi).
19. Kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātsaknes- reizināšana un dalīšana (decimāldaļas).
20. Daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis augsta 5p. Daļveida vienādojuma atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana. Kvadrātvienādojums.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas izteiksmes Citi vidēja 1p. 2009. gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Skaitliskas izteiksmes
2. Skaitliskas izteiksmes Citi vidēja 1p. 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Skaitliskas izteiksmes
3. Skaitliskas izteiksmes Citi vidēja 1p. 2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Skaitliskas izteiksmes
4. Polinomi Citi vidēja 1p. 2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Monomi un polinomi
5. Polinomi Citi vidēja 1p. 2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Monomi un polinomi

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes 00:00:00 vidēja 3p. 1. Kontroltests par izteiksmēm, 3 jautājumi
2. Monomi 00:00:00 vidēja 5p. Aizpildi testu un uzlabo savu portāla Liecību.
3. Polinomi 00:00:00 vidēja 6p. Aizpildi testu un uzlabo savu Uzdevumi.lv Liecību.
4. Skaitliskas izteiksmes un monomi 00:00:00 vidēja 6p. Skaitliskas izteiksmes, izteiksmes ar burtiem.