Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

10♦
1. Aritmētiskās progresijas formulas 1♦
2. Aritmētiskā progresija 4♦
3. Teksta uzdevums ar aritmētisko progresiju II 5♦