Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Virknes Skolotājam par virknēm pēc jaunā pamatskolas standarta.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļu virknes jēdziens Virknes locekļi, kārtas numurs, virknes vispārīgais loceklis, piemēri.
2. Aritmētiskā progresija Diference, kārtas numurs, virknes vispārīgais loceklis.
3. Aritmētiskā progresija Summas formula
4. Formulas 9. klases eksāmena formulu lapa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots virknes apraksts. Izvēlēties pareizo virkni.
2. Virknes iegūšana ar saskaitīšanu 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Doti pirmie divi locekļi, nākošo iegūst saskaitot iepriekšējos.
3. Virkne uzdota ar vārdiem I 2. izziņas līmenis zema 4p. Dots pirmais, jāiegūst nākošie ar saskaitīšanu.
4. Virkne uzdota ar vārdiem II 2. izziņas līmenis zema 3p. Dots pirmais, jāiegūst nākošie ar reizināšanu.
5. Virkne uzdota ar vārdiem III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dots pirmais, jāiegūst nākošie ar reizināšanu un atņemšanu.
6. Skaitļu virkne dota ar formulu I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Virknes locekļu noteikšana, ja dota virknes vispārīgā locekļa formula, an.
7. Skaitļu virkne dota ar formulu II 2. izziņas līmenis augsta 5p. Locekļu noteikšana, ja dota virknes vispārīgā locekļa formula, a(n+b)
8. Skaitļu virkne dota ar formulu III 2. izziņas līmenis augsta 3p. Locekļu noteikšana, ja dota vispārīgā locekļa formula, an-b
9. Dilstoša un augoša virkne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. No skaitļiem izveidot dilstošu vai augošu virkni.
10. Aritmētiskās progresijas pazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Kura no dotajām virknēm ir aritmētiskā progresija, d var būt pozitīva un negatīva.
11. Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Nākamā virknes locekļa aprēķināšana, ja zināmi iepriekšējie. d ir negatīvs skaitlis. Bez formulas.
12. Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Turpināt progresiju, ja dots nosacījums. Bez formulas.
13. Vienādi attālinātie virknes locekļi I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana pēc īpašībām.
14. Vienādi attālinātie virknes locekļi II 2. izziņas līmenis augsta 3p. Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana pēc īpašībām, d negatīvs.
15. Vienādi attālinātie virknes locekļi III 2. izziņas līmenis augsta 5p. Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana pēc īpašībām, d negatīvs.
16. Aritmētisks progresijas locekļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. n-tā locekļa noteikšana, ja dota diference. Lieto formulu.
17. Diferences aprēķināšana ar formulu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dots pirmais un n-tais loceklis.
18. Pirmā locekļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aritmētiskai progresijai dots n - tais loceklis un diference
19. Aritmētiskās progresijas summa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Summas noteikšana, ja doti pirmie divi locekļi un locekļu skaits n. Formulas lietošana.
20. Teksta uzdevums ar aritmētisko progresiju I 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Strukturēts uzdevums, n - tā locekļa un summas formulas lietošana.
21. Teksta uzdevums ar aritmētisko progresiju II 2. izziņas līmenis augsta 5p. Ceļa, ko veic vairākās dienās, aprēķināšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētiskā progresija Citi zema 1p. 2009.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Aprēķināt diferenci.
2. Aritmētiskās progresijas summa Citi vidēja 3p. 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Summas noteikšana, ja dota diference.
3. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskā progresija Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu virknes 00:10:00 vidēja 10p. Virknes locekļu uzrakstīšana.
2. Aritmētiskā progresija 00:10:00 vidēja 8p. Aritmētiskā progresija bez formulu lietošanas.
3. Aritmētiskās progresijas summas formula 00:15:00 augsta 10p. Izmanto summas formulu!

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu virknes 00:07:00 vidēja 7p. Uzdevumi: 1. Virknes locekļu uzrakstīšana pēc teksta. 2. Virknes locekļu uzrakstīšana pēc formulas. 3. Virknes locekļu iegūšana rekurenti.
2. Aritmētiskās progresijas locekļi 00:10:00 vidēja 4p. Uzdevumi: 1. Pazīt aritmētisko progresiju. 2. 3. Noteikt nākamos aritmētiskās progresijas locekļus (bez formulas).
3. Vienādi attālinātie virknes locekļi 00:10:00 augsta 10p. Sūtīt pēc pētnieciskā darba par aritmētiskās progresijas vienādi attālinātajiem locekļiem.1.2. uzdevums par virknes locekļu aprēķināšanu. 3. Locekļu summu noteikšana.
4. Aritmētiskās progresijas formulas 00:14:00 vidēja 9p. Uzdevumi ar vispārīgā locekļa formulas izmantošanu 1. Aprēķina an 2. Aprēķina d. 3. Aprēķina a1.