Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Virknes Skolotājam par virknēm pēc jaunā pamatskolas standarta.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļu virknes jēdziens Virknes locekļi, kārtas numurs, virknes vispārīgais loceklis, piemēri.
2. Aritmētiskā progresija Diference, kārtas numurs, virknes vispārīgais loceklis.
3. Aritmētiskā progresija Summas formula
4. Formulas 9. klases eksāmena formulu lapa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dots virknes apraksts. Izvēlēties pareizo virkni.
2. Virknes iegūšana ar saskaitīšanu 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Doti pirmie divi locekļi, nākošo iegūst saskaitot iepriekšējos.
3. Virkne uzdota ar vārdiem I 2. izziņas līmenis zema 4♦ Dots pirmais, jāiegūst nākošie ar saskaitīšanu.
4. Virkne uzdota ar vārdiem II 2. izziņas līmenis zema 3♦ Dots pirmais, jāiegūst nākošie ar reizināšanu.
5. Virkne uzdota ar vārdiem III 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Dots pirmais, jāiegūst nākošie ar reizināšanu un atņemšanu.
6. Skaitļu virkne dota ar formulu I 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Virknes locekļu noteikšana, ja dota virknes vispārīgā locekļa formula, an.
7. Skaitļu virkne dota ar formulu II 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Locekļu noteikšana, ja dota virknes vispārīgā locekļa formula, a(n+b)
8. Skaitļu virkne dota ar formulu III 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Locekļu noteikšana, ja dota vispārīgā locekļa formula, an-b
9. Dilstoša un augoša virkne 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ No skaitļiem izveidot dilstošu vai augošu virkni.
10. Aritmētiskās progresijas pazīšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Kura no dotajām virknēm ir aritmētiskā progresija, d var būt pozitīva un negatīva.
11. Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Nākamā virknes locekļa aprēķināšana, ja zināmi iepriekšējie. d ir negatīvs skaitlis. Bez formulas.
12. Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Turpināt progresiju, ja dots nosacījums. Bez formulas.
13. Vienādi attālinātie virknes locekļi I 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana pēc īpašībām.
14. Vienādi attālinātie virknes locekļi II 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana pēc īpašībām, d negatīvs.
15. Vienādi attālinātie virknes locekļi III 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana pēc īpašībām, d negatīvs.
16. Aritmētisks progresijas locekļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ n-tā locekļa noteikšana, ja dota diference. Lieto formulu.
17. Diferences aprēķināšana ar formulu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Dots pirmais un n-tais loceklis.
18. Pirmā locekļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aritmētiskai progresijai dots n - tais loceklis un diference
19. Aritmētiskās progresijas summa 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Summas noteikšana, ja doti pirmie divi locekļi un locekļu skaits n. Formulas lietošana.
20. Teksta uzdevums ar aritmētisko progresiju I 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Strukturēts uzdevums, n - tā locekļa un summas formulas lietošana.
21. Teksta uzdevums ar aritmētisko progresiju II 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Ceļa, ko veic vairākās dienās, aprēķināšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētiskā progresija Citi zema 1♦ 2009.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Aprēķināt diferenci.
2. Aritmētiskās progresijas summa Citi vidēja 3♦ 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Summas noteikšana, ja dota diference.
3. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskā progresija Citi zema 1♦ 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu virknes 00:10:00 vidēja 10♦ Virknes locekļu uzrakstīšana.
2. Aritmētiskā progresija 00:10:00 vidēja 8♦ Aritmētiskā progresija bez formulu lietošanas.
3. Aritmētiskās progresijas summas formula 00:15:00 augsta 10♦ Izmanto summas formulu!

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu virknes 00:07:00 vidēja 7♦ Uzdevumi: 1. Virknes locekļu uzrakstīšana pēc teksta. 2. Virknes locekļu uzrakstīšana pēc formulas. 3. Virknes locekļu iegūšana rekurenti.
2. Aritmētiskās progresijas locekļi 00:10:00 vidēja 4♦ Uzdevumi: 1. Pazīt aritmētisko progresiju. 2. 3. Noteikt nākamos aritmētiskās progresijas locekļus (bez formulas).
3. Vienādi attālinātie virknes locekļi 00:10:00 augsta 10♦ Sūtīt pēc pētnieciskā darba par aritmētiskās progresijas vienādi attālinātajiem locekļiem.1.2. uzdevums par virknes locekļu aprēķināšanu. 3. Locekļu summu noteikšana.
4. Aritmētiskās progresijas formulas 00:14:00 vidēja 9♦ Uzdevumi ar vispārīgā locekļa formulas izmantošanu 1. Aprēķina an 2. Aprēķina d. 3. Aprēķina a1.