Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Laiks 2♦
2. Ceļu vienādība (lineārs vienādojums) 4♦
3. Laiku summa. Daļveida vienādojuma sastādīšana 5♦