Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzdevumi par kustību Kustību uzdevumi. Ceļš. Ātrums. Laiks. Vienādojuma sastādīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Ātruma aprēķināšana. Minūšu izteikšana stundās.
2. Ceļu summa (lineārs vienādojums) 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Lineāra vienādojuma sastādīšana. Tūristi.
3. Ceļu vienādība (lineārs vienādojums) 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Kustība pa upi.
4. Ceļu summa (lineārs vienādojums) 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Kustība pa upi.
5. Ceļu starpība (lineārs vienādojums) 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Ceļu starpība. Lineāra vienādojuma sastādīšana. Parametrs
6. Laiku vienādība (lineārs vienādojums) 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Mašīnas brauc vienā virzienā un sastopas.
7. Laiku starpība. Daļveida vienādojuma sastādīšana 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Motorlaiva.
8. Laiku summa. Daļveida vienādojuma sastādīšana 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Kustība pa upi.
9. Laiku starpība. Daļveida vienādojuma sastādīšana 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Vilciena kustība.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Straumes ātrums Citi zema 1♦ 2010. gada 9. klases eksāmena 1.daļas 18.uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustība pa upi 00:00:00 vidēja 11♦ Vai proti risināt teksta uzdevumus par ātrumu, laiku un ceļu?
2. Uzdevumi par kustību 00:00:00 vidēja 10♦ Pārbaudi spējas atrisināt teksta uzdevumus par ātrumu, laiku un ceļu!