Teorija

Uzdevumi

1. Ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Ceļu summa (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Ceļu vienādība (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Ceļu summa (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Ceļu starpība (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
6. Laiku vienādība (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Laiku starpība. Daļveida vienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
8. Laiku summa. Daļveida vienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
9. Laiku starpība. Daļveida vienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Straumes ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Kustība pa upi

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
2. Uzdevumi par kustību

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli