Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skolotājam un skolēnam Teksta uzdevumi 8. klasē
2. Kopīgais darbs Teksta uzdevumi par kopīgo darbu. Bez vienādojuma.
3. Kopīgais darbs Vienādojuma sastādīšana teksta uzdevumos par kopīgo darbu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopīgais darbs (bez vienādojuma) 1 1. izziņas līmenis zema 4p. Nosaki, cik ilgi dara darbu divi draugi kopā, ja zināms, cik ilgā laikā darbu padara katrs atsevišķi, (bez vienādojuma). Veseli skaitļi.
2. Kopīgais darbs (bez vienādojuma) 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaki, cik ilgi klasi kārto divi dežuranti kopā, ja zināms, cik ilgā laikā klasi kārto katrs atsevišķi, (bez vienādojuma). Daļveida iznākums.
3. Kopīgais darbs (bez vienādojuma) 3 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaki, cik ilgi dara darbu divi draugi kopā, ja zināms, cik ilgā laikā darbu padara katrs atsevišķi, (bez vienādojuma). Atbilde sekundēs. Lācēni.
4. Kopīgais darbs (bez vienādojuma) 4 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaki, cik ilgi kartupeļu vagas ravē divi draugi kopā, ja zināms, cik ilgā laikā ravē katrs atsevišķi, (bez vienādojuma).
5. Kopīgais darbs (vienādojums) 1 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Cik ilgi strādās viens, ja zināms otra darba laiks un kopīgi veiktā darba laiks. Iestājeksāmenā 6. klasei 1. Rīgas ģimnāzijā 1997. gadā.
6. Kopīgais darbs (vienādojums) 2 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Cik ilgi strādās viens, ja zināms otra darba laiks un kopīgi veiktā darba laiks. Iestājeksāmenā 6. klasei 1. Rīgas ģimnāzijā 2002. gadā. Herkuless traucē Agatei.
7. Kopīgais darbs (vienādojums) 3 2. izziņas līmenis augsta 5p. Teksta uzdevums ar daļveida vienādojuma sastādīšanu. Strukturēts uzdevums. Caurules.
8. Kopīgais darbs (vienādojums) 4 2. izziņas līmenis augsta 4p. Teksta uzdevums ar daļveida vienādojuma sastādīšanu. Galdnieki.
9. Kopīgais darbs (vienādojums). Ūdens ieplūde un izplūde 3. izziņas līmenis augsta 5p. Teksta uzdevums par ūdens ieplūdi un izplūdi. Daļveida vienādojuma sastādīšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopīgais darbs 00:00:00 vidēja 8p. Pārbaudi prasmi risināt teksta uzdevumus!