Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana 1♦
2. Pitagora teorēma 1♦
3. Pitagora teorēma 1♦
4. Taisnleņķa trijstūra pazīme 1♦
5. Ceļa aprēķināšana ar Pitagora teorēmu 2♦