Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Kvadrātvienādojums 3♦
2. Kvadrātvienādojums 3♦
3. Kvadrātvienādojums 2♦
4. Kvadrātvienādojums 2♦