Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Kvadrātvienādojums 3♦
2. Kvadrātvienādojums 3♦
3. Kvadrātvienādojums 3♦
4. Kvadrātvienādojums 2♦
5. Kvadrātvienādojums 3♦
6. Kvadrātvienādojums 2♦